Vietcall ra đời nhằm mang tới giải pháp phòng Telesale thuê ngoài cụ thể phù hợp với đặc điểm từng doanh nghiệp để giúp doanh nghiệp bán hàng và chăm sóc khách hàng hiệu quả nhất.